Historiek

This-is-My-Court2

De basketbalclub werd opgericht op 17 oktober 1966 door volgende leden:

  • René Graindor: Toen werkzaam bij Bloso die er voor zorgde dat er een basketterein werd aangelegd op de speelplaats van het Koninklijk Atheneum Van Landen.
    Hij zorgde er tevens voor dat een aangepaste verlichting werd geplaatst. Hij was ook de man, in zijn funktie van Schepen van Sport, die er voor zorgde dat er basketterreinen werden aangelegd op het stedelijk sportstadion en in 1973 werd, eveneens onder zijn bewind, gestart werd met de bouw van de huidige sporthal. René was ook meerdere jaren voorzitter van de vereniging en volgt nu nog actief de resultaten van de club.
  • Guy Lagaeysse: Kwam in 1965 als Zonhovenaar naar Landen wonen en werkte actief mee aan de uitbouw van onze Landense Basketbalclub. Als bestuurslid bekleede hij nog posten van voorzitter, secretarisen en schatbewaarder. In de aanvangsjaren was hij eveneens actief als speler, later werd hij een bekend scheidsrechter in de toenmalige KBBB. Guy was een allesdoener, ook voetbalde hij en in een later stadium was hij ook nog een periode voorzitter van LSV Atletiek.
    Hij volgt nog steeds intensief de resultaten van LSV Basket Landen vzw op.
  • Johny Manghelinckx: Afkomstig van Geraardsbergen en onafgebroken bestuurslid van LSV Basket Landen vzw sedert de oprichting. Is momenteel secretaris van de club en bovendien is hij sedert de oprichting van de VBL afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant. Hij is de stuwende kracht met zijn onverdroten inzet voor de sport in het algemeen en voor basketbal in het bijzonder.

 

OPRICHTINGSDATUM 16/10/1966

Onder de benaming LANDENSE SPORTVERENIGING werd in Landen gestart met een omnisportvereniging.

Deze omnisportvereniging omvatte een gerenommeerde tafeltennisclub die uitkwam in de hoogste afdeling met Georges Debref als leidinggevend figuur + een startende atletiekclub met als stimulerend figuur Oscar Botte én een basketbalclub met Johny Manghelinckx de initiatiefnemer.

De oprichtingsvergadering gebeurde ten huize van Rene Graindor op 16/10/1966. Benevens de reeds eerder geciteerde personen waren op deze vergadering ook aanwezig Pierre Robert (+), Edwig Morren en Vincent Brouckmans (+).

Later vervoegden een volleybalclub, onder leiding van Roger Boesmans, een zwemclub én een tennisclub deze omnisportvereniging.

Uiteindelijk werd de vereniging ontmanteld en ging ieder van de geciteerde afdelingen zijn eigen weg.

De tafeltennisvereniging én de atletiekvereniging staakten ondertussen hun activiteiten terwijl de volleybalclub recentelijk met Zoutleeuw fuseerde.

Onze basketbalafdeling startte zijn activiteiten op de speelplaats van het Koninklijk Atheneum waar Rene Graindor zorgde voor een basketbalterrein + een lichtinstallatie zodat ook ’s avonds kon getraind worden. Als kleedkamer werd een klaslokaal gebruikt en gelegenheid om zich te wassen, gebeurde in een kom water.

Op competitief vlak werd gestart met een kadettenploeg. Coach-trainer was Johny Manghelinckx en spelers waren toen Eddy Coune, Willy Massin, Geert Van Dijck, André Weckx, Rik Vandenbosch, Jan Vandenbosch en Alex Dekens. Toevalligheid : al deze spelers waren ook lid van de scoutsvereniging F.O.S.

Het tweede jaar na de oprichting werd ook een seniorsploeg ingeschreven met als spelers : Johny Manghelinckx, Guy Lagaeysse (+), Eduard Alloing, Leon Schepers, Guido Wouters, Eddy Swolfs, Octaaf Champagne (+) Frans De Geyndt en ietwat later André Guilliams en jawel ook een eerste amerikaan Eric Sartenaer.

Een eerste “gediplomeerde” trainer was Stan Lens – sportleraar bij onze Belgische Strijdkrachten – die Johny Manghelinckx kwam vervangen zodat deze zich beter als speler kon uitleven.

Johny bleef trainer van de kadettenploeg en reeds in het tweede jaar van hun deelame aan de competitie werden deze kadetten kampioen.

Seizoen 1970/71 : onze seniorsploeg eindigt derde en tengevolge van een reorganisatie mag het stijgen naar derde provinciaal.

Als versterking voor het nieuwe seizoen werd Kamiel Coeckelberghs, licenciaat lichamelijke opvoeding en gerenomeerd speler, aangetrokken.

Niettegenstaande een moeilijke start wordt een 4de plaats behaald.

En ook het volgende seizoen eindigde Landen op een derde plaats.

Toen het nieuwe sportstadion in gebruik werd genomen verhuisde onze  basketbalclub naar deze openluchtterreinen waar, benevens kleedkamers er ook mogelijkheid was om zich te douchen en er ook gebruik kon gemaakt worden van een cafetaria.

Met het besef dat een doorstoot naar 2de provinciaal mogelijk is worden de broers Edi en Roland Vos aangesproken om de ploeg te versterken maar alleen Roland hapt toe.

Met deze versterking en ook met Kamiel Coeckelberghs als speler bereikte de ploeg een tweede plaats in de eindrangschikking van het seizoen 1973/1974 wat recht gaf op deelname aan een eindronde  om een bijkomende stijger naar 2de provinciaal.

De ploeg : André Guilliams, Alex Dekens, Yvoon Dekens, Johny Manghelinckx, Kamiel Coeckelberghs, Roland Vos, Jean Defrere, Eddy Coune en Willy Massin.

De wil om naar 1ste provinciaal door te stoten leeft maar zal nieettemin nog een aantal jaren in baslag nemen; belangrijk hierbij is dat vanaf het seizoen 1978/79 de club zijn intrek nam in de nieuwe Stadshal.

De bestuursleden van LSV BASKET waren destijds : voorzitter René Graindor, secretaris Johny Manghelinckx , penningmeester Pierre Robert (+), bestuursleden Francois De Geyndt, Emile Debrye (+) , Sebastien Roosen (+), Frans Dekens (+) Guy Lagaeysse (+).

In een later stadium kwamen daar nog bij Henri Daenen (werd secretaris), Hugo Vanermen, Albert Willems (+) Jos Janssens (+), Michel Demaret en ik vergeet er vermoedelijk nog een paar. De evolutie van de samenstelling van het bestuur kunt u hierna nog verder volgen..

Tot dan bestond onze vereniging uitsluitend uit een seniorenploeg en een cadettenploeg.

Onze eerste uitgaande transfert realiseerden wij met Eddy Coune die naar 4de n  ationaal Waremme verhuisde,. Hij promoveerde met deze ploeg zelfs naar 3de nationaal maar moest toen afhaken wegens gezondheidsredenen

Het vertrek van Eddy Coune naar Waremme, met daaraan gepaard een amerikaanse trainer in dienst, verzwakte onze ploeg dermate dat een degradatie naar 3de provinciaal niet kon vermeden worden.

Seizoen 1977/78 : ingebruikname van de Stadshal Eddy Coune keert terug naar Landen en Roland Vos wordt trainer-speler.; bovendien blijkt de inbreng van een rijke jeugdlichting – Josy Degreef; Francis Coune, Georges Mievis en Eddy Cans – van dusdanig belang dat dit seizoen 25 van de 26 wedstrijden worden gewonnen waardoor wij naar ste provinciaal stijgen.

24/8/78 : secretaris Henri Daenen wordt vervangen door Frans Embrechts.

21/09/78 : Henri Degreef worden bestuurslid en Johny Manghelinckx vervangt Rene Graindor als voorzitter. Rene blijft deel uitmaken van het bestuur. Pierre Robert (+) wordt penningmeester.

Sezoen 1979/1980 : Jean Lesuisse wordt trainer en Eric Mathijs vervoegt onze ploeg als vervanger van Roland Vos.

13/12/79 : Frans Embrechts verhuist en wordt vervangen door Henri Degreef op het secretariaat.

Wij noteren , in de schoot van onze vereniging, de oprichting van de supportersclub SUBALA (SUpporters BAsket LAnden)

17/12/80 : Rene Graindor neemt het secretariaat over van Henri Degreef.

Een consumptie kost toen 20 fr.

9/6/81 : samenstelling van de seniorenploeg : Cornelis Mark, Cypers de Landrecy Mark, Eddy Coune, Francis Coune, Josy Degreef, Yvoon Dekens, Eric Mathijs,  Georges Mievis, Jean-Pierre Robert, Johny Vandenbosch

30/05/82 : bestuurssamenstelling : voorzitter Johny Manghelinckx, secretaris Rene Graindor, penningmeester Pierre Robert (+), bestuursleden De Geyndt Francois, Frans Dekens (+), Sebastien Roosen (+), Guy Lagayesse (+) en Henri Daenen.

Wij namen deel aan de kampioenschappen met volgende ploegen : pupillen, miniemen, kadetten, reserven en eerste ploeg.

11/05/82 : Darry Brees en Edi Vos vervoegen onze 1ste ploeg in vervanging van Mark Cornelis.

Onder leiding van Johny Vandenbosch wordt gestart met een damesploeg; dit blijkt evenwel een doodgeboren kind te zijn…

29/04/83 : Eric Mathijs verlaat LSV en wordt vervangen door Rassart Georges en Bernard Van Orlé.

Op sportief vlak noteren wij geen noemenswaardige feiten.

13/01/84 : oprichting Stedelijke Sportraad en onze vereniging treedt toe als lid met als vertegenwoordigers Rene Graindor en André Guilliams die verkozen wordt ale sportraadvoorzitter.

24/10/84 : bestuurswijziging : voorzitter Pierre Robert (+), secretaris Rene Graindor, penningmeester Johny Manghelinckx, de andere leden blijven hun mandaat behouden.

8/03/85 : Henri Daenen neemt ontslag.

19/05/85 : nieuw bestuur na ontslag van Rene Graindor : voorzitter André Guilliams, o/voorzitter Eddy Coune, secretaris Johny Manghelinckx, penningmeester Pierre Robert (+), jeugdverantwoordelijke Benny Spelmans, leden Albert Willems (+) Francois De Geyndt, Frans Dekens (+), Jos Janssens (+), Emile Debrye (+), Michel Demaret, Hugo Vanermen, Guy Lagaeysse (+), Mark Cornelis.

Koen Van Dijck wordt coach met als aanwinsten Michel Valentin en Mark Grossmann .

1/12/85 : eerste spaghettidag ingericht ten voordele van de jeugdwerking.

29/5/86 :  Nieuwe spelers : Dirk Coosemans en Warre Van der Meulen., waarvan mag gezegd worden dat Warre vermoedelijk één van de beste aanwinsten voor LSV is geweest, aangevuld met Johny Vandenbosch,Bert Willems,Georges Mievis,Patrick Roosen,Hugo Cypers de Landery,Josy Degreef, Dominique Knops, Francis Coune en Luc Guilliams. Trainer-coach : Koen Van Dijck. Deze ploeg speelt kampioen en Landen stijgt voor een eerste maal naar 4e nationaal.

Oprichting van een tweede basketbalploeg BC MOLENBERG.

1/12/86 : nieuwe bestuursleden Danny Smets (+) en Georges Mooris.

Penningmeester Pierre Robert overlijdt in 1987 na een lange ziekte. Zijn taak wordt overgenomen door Francois De Geyndt.

11/5/87 : viering 20-jarig bestaan in Rufferdinge.

1/9/87 : nieuw bestuurslid = Willy Massin.

2/05/88: voorzitter Eddy Coune, secretariaat Johny Manghelinckx, penningmeester Andre Guilliams.

Trainer-coach Jean Lesuisse – ploeg Francis Coune, Degreef Josy, Peter Lievens, Georges Mievis, Trudo Serdons, Johny Vandenbosch Warre Van der Meulen en Erwin Van Welckenhuysen.

Augustus 88 : eerste medewerking “Kermis Statie”

5/2/89 : 1ste restaurantdag – 245 schotels

Eduard Alloing en Guy Cans worden nieuwe bestuursleden.

2 jeugdspelers, Wesley Massin en Sven Manghelinckx, worden geselecteerd in de provinciale jeugdploeg van Brabant.

12/2/90 : 2de restaurantdag – 271 schotels

Emile Smets wordt bestuurslid.

Onze seniorenploeg daalt naar 1ste provinciaal.

11/6/90 : trainer-coach Joris Swillen – ploeg = Philippe Daeninck, Erich Demaret, Luc Guilliams, Dirk Peeters, Jean-Pierre Robert, Patrick Roosen, Johny Vandenbosch en Armand Van Horenbeek aangevuld met jongeren.

Vanaf het komende seizoen wordt de betaling van een lidgeld ingevoerd en vastgesteld op 100 fr per lid.

3/9/90 : ontslag André Guilliams – wordt vervangen als penningmeester door Francois De Geyndt.

2/2/91 : 3de restaurantdag in Hof Pepijn – 342 eters

16/4/91 : nieuwe bestuursleden Alex Dekens, Johny Vandenbosch, Rik Vandenbosch en Benny Willems.

24/6/91 : De ploeg verliest Armand Van Horenbeek tengevolge van een arbeidsongeval. Hij wordt vervangen door Nico Motton en Steven Vranckx

JULI 92 : herstellingen aan de Stadshal noopt ons met onze ploegen naar sporthal De Tank te verhuizen.

2/2/92 : 4de restaurantdag – 305 schotels

23/3/92 : problemen met coach Swillen leiden tot onmiddellijk ontslag. Johny Vandenbosch neemt voorlopig over.

4/5/92 : Erik Biets wordt de nieuwe coach – ploeg = Philippe Daeninck, Josy Degreef, Erich Demaret, Luc Guilliams, Nico Motton, Dirk Peters, Johny Vandenbosch, Wim Willems.

De kadetten worden in een nationale reeks in geschreven.

2/2/93 : 5de restaurantdag

3/5/93 : onze vereniging wordt een VZW

7/6/93 : Josy Degreef gaat naar Trubac en Patrick Roosen naar Steps Montenaken; zij worden vervangen door Luc Billiet. Nico Motton wordt definitief aangekocht.

6/09/93 : ontslag bestuurslid Michel Demaret – nieuwe leden  Alain Steegmans en Willy Massin. Er wordt een jeugdbestuur opgericht onder leiding van Luc Parent.

12/93 nakend faillissement van sporthal De Tank – zaak wordt overgenomen zodat wij onze activiteiten aldaar toch kunnen verderzetten.

7/2/94 : 6de restaurantdag met een van 114.000 Fr

23/04/94 : LSV  LANDEN organiseert de Beker van Brabant.

6/6/94 : naamswijziging LSV BASKET TANK LANDEN en onze eerste ploeg promoveert opnieuw naar 4de nationaal.

24/6/94 : cadettenploeg wordt vice-kampioen van België met  volgende spelers : Wesley Massin, Elton Willems, Yves Steegmans, Sven Manghelinckx, Steve Coune, Johan Vanderwaeren, Gerrit Van Schoonbeek.

15/09/94 : Beker van België : LSV Landen / Sunair Oostende. Deze bekerwedstrijd leverde een winst op van 49,000 Bfr

03/04/95 : samenstelling bestuur = Alloing E – Cans G – Coune E (voorzitter) – De Geyndt  F (penningmeester) – Manghelinckx J (secretaris) – Massin W – Mooris G – Parent L – Steegmans A – Vandenbosch R – Willems B  en als nieuw lid Dolhen J.P.

Juni 95 : faillissement van De Tank wat een terugkeer naar de Stadshal tot gevolg heeft.

06/05/96 : fusie met BC Montenaken met nieuwe  naamswijziging naar LSV STEPS LANDEN – voorzitter = Marcel Abrahams (+) – sportief voorzitter Eddy Coune – penningmeester Francois De Geyndt, secretaris Johny Manghelinckx én uitbreiding bestuur met mensen van Montenaken Maurice Peetermlans (adj. Penningmeester) – Eric Adang – Michel Claesen – Rene Manshoven en Jean-Pierre Thierie.

28/06/96 : samenstelling ploeg in 4e nationaal : Luc Guilliams  –       Pierrot Lissens (nieuw) – Sven Manghelinckx – Wesley Massin – Johny Vandenbosch – Didier Mooris – Johan Vanderwaeren – Frank Reynaerts – Elton Willems – Jonathan Maria – Yves Steegmans en Wim Willems. Trainer-coach : Eric Biets (nieuw)

02/09/96 : Beker van België : LSV STEPS LANDEN / ABB LEUVEN

4/2/97 : 9de restaurantdag 415 schotels

21/04/97 : LSV STEPS speelt eindronde voor promotie naar 3de nationaal tegen oa. BC Blankenberge en BC Namur maar slaagt er niet in om te promoveren

23/5/97 : Francois De Geyndt wordt als penningmeester vervangen door Jean-Pierre Dolhen (+).

Sven Manghelinckx gaat naar Aarschot (2de nationaal) Wesley Massin gaat naar Nieuwerkerken en Elton Willems gaat naar Borgloon. Zij worden vervangen door Marc Ronvaux, Dirk Peters en Gianni Leenen.

09/01/98 Seizoen zal afgesloten worden met een financiële kater. De fusie met Montenaken loopt op zijn einde.

De restaurantdag van 14/02/99 leverde 85,845 Bfr winst op

12/1/99 : Vic Reynaerts wordt bestuurslid.

04/05/99 : ploeg 2000/2001 = Luc Guilliams – Wim Willems – Johan Vanderwaeren – Steven Vanderwaeren – Wesley Massin – Erwin Van Welckenhuysen – Sander Smeets – Wouter Dekens  – Tom Manghelinckx – Ronaldo Maria – Joeri Colson.

Trainer-coach : Danny Zimmerman.

03/07/00 : seizoen afgesloten zonder deficiet. Organisatie “eiwerpen” bracht 28,000 Bfr op.

Nieuw bestuur = E Alloing-P.Baeyens-G.Cans-E.Coune-F De Geyndt-P.Guery-J. Manghelinckx-G. Mooris-J.P.Renkens-V.Reynaerts-M.Vandegaer-J.Vandenbosch-R.Vandenbosch

14/05/01 : ploeg 2001/2002 = W.Dekens-D.Depré-L. Guilliams-C.Janssens-P.Lissens-R.Maria-T.Manghelinckx-T.Parent-S.Vanderwaeren Trainer-coach : Johny Vandenbosch

augustus 01 : nieuwe bestuursleden Georgette Conard en Francis Coune. Medewerking aan Kermis Landen

Inkomprijs thuiswedstrijden 150 Bfr vanaf 1/1/02 : 4,00 €

Oktober 2001 : 1ste spaghettidag op initiatief van jeugdbestuur- voorzitter Jean-Paul Renkens.

11/03/02 : opbrengst restaurantdagen = 3.593,07 €

6/5/02 : Bestuur = Victor Reynaerts wordt voorzitter, secretariaat Johny Manghelinckx, penningmeester Guy Cans, Alloing E- Conard G-Coune E-Coune F-De Geyndt F-Mooris G-Renkens JP (jeugd)-Vandegaer M en Vandenbosch J

Johny Manghelinckx wordt provinciaal afgevaardigde van de VBL en Eddy Coune lid van de rechterlijke raad van VL Brabant.

2/12/02 : CAFE MARIGNAN wordt vanaf 25003/2004 onze hoofd-sponsor onder voorwaarde dat de vergaderingen in het café worden gehouden en dat het vertrek van de ploegen eveneens aan café Marignan gebeurt.

3/02/03 : opbrengst restaurantdagen : 4.215,00 €

Het bestuur maakt een afwpraak met cateringbedriijf BEVERST voor medewerking aan popconcerten (PinkPop-Pukkelpop-Rock Herk en Rock Werhter) en  bracht 2.230,00 € op

6/10/03 :  onze pastadagen bracht 1,048,82 € op.

3/11/03 ; vanaf december wordt gestart met een basketschool.

Het bestuur neemt een intentieverklaring om alle trainingen te laten geven door gediplomeerde trainers.

6/02/04 : opbrangst restaurantdagen 1.615 €

5/04/04 : speler Julien Jaquet wordt definitief geschrapt als speler van LSV. Sven Manghelinckx, Johan Vanderwaeren en Steven Vanderwaeren keren terug naar LSV en zullen vanaf het seizoen 2004/2005 opnieuw deel uitmaken van onze splerskern.

2/05/05 : nieuw bestuurslid = Christof STEVENS

Landen speelt kampioen en promoveert naar 2de Landelijke.

Het wint ook de Beker van Vlaams-Brabant tegen Diest (2de lan)

De ploeg bestond uit Wouter Dekens-Luc Guilliams-Renaldo Maria-Sven Manghelinckx-Tom Manghelinckx-Tom Parent-Marc Ronvaux-Johan Vanderwaeren en Steven Vanderwaeren.

Voor het seizoen 2005/2006 worden Matty Varga en Willem-Frederik Simons aan de spelerskern toegevoegd.

Onze A ploeg eindigt op een 3de plaats in 2de Landelike B.

De jaarlijkse restaurantdagen bracht 4.161,11 € op.
Guy Cans neemt ontslag als penningmeester en wordt opgevolgd door Christof Stevens.

Seizoen 2006/2007 : Simons vertrekt en wordt vervangen door Dirk Depré en Claessens en Wesley Massin keert terug naar LSV.

5/2/07 : winst jaarlijse restaurantdagen = 4.865,74 €

LSV BASKET wint voor de 2de maal de Beker van Vlaams-Brabant

3/09/07 : eerste deelname aan braderijfeesten met verkoop van mosselen aan ’t Kliekske

23/09/07 : extra sportieve inkomsten : pastadag = 1.318,48 € winst – medewerking Rally = 596 € –  mosselenverkoop = 1.000 € –

Laaiend Landen = 2.190 €

4/02/08 : restaurantdagen = 7.700 € winst

Onze A-ploeg wint voor de derde maal de Beker van Vlaams-Brabant tegen Vilvoorde. Nieuwe speler : Willems Luc (2,05 m)

In het kampioenschap eindigt onze ploeg 2de (na Red Vic Wilrijk) en stijgt naar 1ste Landelijke.

Tijdens het seizoen 2008/2009 eindigt LSV in 1ste Landelijke op een 4de plaats

De extra sportieve activiteiten in het tussenseizoen brengen 6.200 € op

Samenstelling bestuur = Alloing E-Conard G-Coune E-Coune F-Debacker L (nieuw)-De Geyndt F-Manghelinckx J (secretaris)-Mooris G-Renkens JP (jeugdver.)-Reynaerts V (voorzitter)-Stevens C (penningm)-Vandebosch J

  1. Degreef geeft zijn ontslag als trainer – Eric Mellaerts vervangt hem

In het seizoen 2009/2010 eindigt onze ploeg op een 14e plaats en zakt naar 2de landelijke.

6/09/2010 : mosselenverkoop tijdens de Braderijdagen leverde een winst op van ongeveer 3.000,00 €

Het seizoen wordt afgesloten op een 2de plaats (na Aarschot) met een nieuwe stijging naar 1ste landelijke.

4/4/2011 : 33ste Restaurantdagen ; winst 4.350 € – Rally : 1.200,€ en Jumping Mechelen : 2.200,00 €

9/05/11 : 3 nieuwe spelers worden aangetrokken : Oliver Gilbert (shooting guard -1.92 m)-Maarten Steegmans (guard – 1.88 m) en Raymond Westphalen (pivot – 2,02 m) – blijven nog Sander Smeets-Antoon Kitenge, Piet Robben, Kenneth Poffé

In het tussenseizoen werd meegewerkt bij volgende organisaties : Kermis Korea – Braderie – Rock Herk – Rock Werchter en Pink Pop wat ons in totaal 9.750,00 E opleverde

In oktober werd de jaarlijkse pastadag ingericht met een winstcijfger van 1.251,53 €

Sportief ging het evenwel niet goed met onze ploeg in 1ste landelijke en coach Luc Mellaerts wordt vervangen Geert Verspecht.

Niettegenstaande een gezonde financiële toestand beslist de club om naar 1ste provinciaal te dalen.

3/04/2012 : Bekerfinales Vlaams-Brabant worden door LSV georganiseerd in de Stadshal van Landen.

Jean-Paul Renkens neemt ontslag als bestuurslid; hij wordt vervangen door Chris Begine en Alexander Guery.

05/02/2012 : Chris Begine wordt aangesteld als secretaris; overige bestuursleden waren toen : Alloing E, Conard G, Coune E, Coune F, Debacker >L, De Geyndt F, Guery A, Manghelinckx J, Mooris G, Reynaerts V (voorz), Stevens C (penningm), Van Cauwenbergh M, Vandenbosch J, Vanderwaeren J.

2/04/2013 : ploeg = Bongaerts Jo, Gilbert Oliver, Klinkers Stefan, Minten Ruben, Poffé Kenneth, Robben Piet, Roosen Arnout, Smets Bram, Vandegaer Bram, VandegaerJasper.

Trainer-coach =  Depré Dirk

Veronique Vanderbemden wordt bestuurslid.

4/02/14 : organisatie Haspengouwbeker wordt vastgelegd op volgende dagen : 9 – 10 en 11/5/2014

De ploeg wijzigt niet; Lamine Condé komt de ploeg versterken..

30/06/15 : Chris Begine neemt ontslag als secretaris en Johny Manghelinckx neemt de taak opnieuw over. Hierdoor geeft onze voorzitter aan dat hij er eind van het seizoen definitief mee stopt.

Kermis Korea levert 2.414,00 € winst op.

Spelers Menten Ruben en Bongaerts Jo verlaten de club; Daan Haling komt terug na twee seizoen als jeugdspeler bij Hasselt en Dirk Depré herneemt als speler bij de A-ploeg. Hans Scheepers wordt trainer-coach van de A-ploeg.

25/08/15 : Ivan Vanderstappen en Bram Smets worden bestuurslid.

De verstandhouding tussen Scheepers (nieuwe trainer) en Dirk Depré (vorige trainer) gaat niet met gevolg dat Dirk wordt bedankt.

13/12/2015 : organisatie pastadag – alle speler mogen gratis komen eten; desalniettemin levert dit nog een winst op van 1.470 €.

Niettegenstaande de slechte resultaten van onze seniors A-ploeg, blijft onze financiële reserve stijgen.Er wordt beslist om volgend seizoen een betere ploeg samen te stellen, ook al zal dit een mééruitgave met zich meebrengen.

Seizoen 2016/2017 : nieuw bestuur : vooritter Georgette Conard – secretaris Sven Manghelinckx – penningmeestger Christof Stevens – jeugdverantwoordelijke Tom Parent – Coune Eddy – Debacker Luc – Manghelinckx Johny – Mawet Richard – Van Cauwenbergh Mark – Vander Stappen Ivan

samenstelling ploeg = Condé Lamine – Huynen Marius – Ignoul Hannes – Penneman Remy – Penneman Xavier – Robben Piet – Vandegaer Bram; aangevuld met De Geyndt Senne – Mistiaen Robbe – Syroit Kim en Veirman Nick

Sportief =  10 ploegen in competitie. De peanuts nemen deel aan tornooien en een veteranenploeg traint éénmaal per week.

Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?