Jeugdvisie

De jeugdopleiding is de bestaansreden van onze club en is op twee peilers gebouwd:

 • Een baskettechnische opleiding
 • Een pedagogische vorming

Via onze jeugdwerking bieden wij aan basketbalspelers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Niet alleen tot een zo hoog mogelijk basketbalniveau, maar ook tot een jong volwassene.

Alle jeugdtrainers zijn in het bezit van een trainersdiploma . Zij zijn dus basketbaltechnisch geschoold en opgeleid om op een pedagogisch verantwoorde wijze met de jeugd om te gaan. Het niveau van de opleiding moet voldoende uitdaging bieden aan de beteren, zonder dat echter de mindere talenten in de kou blijven staan. Basketbal is een teamsport en vraagt dan ook ploegdiscipline en aanvaarding van de kwaliteiten van “alle” spelers van de ploeg

Daarom wordt per groep zo veel mogelijk op hetzelfde niveau gewerkt en worden dus getalenteerde jeugdspelers ingeschakeld in een hogere leeftijdscategorie.

De speelwijze en het leren staan centraal, het winnen of verliezen zijn slechts een gevolg van de speelwijze. Dit geldt in de eerste plaats voor de spelers en coaches, alsook voor bestuursleden, ouders en supporters.

Wedstrijden winnen is nooit een doel op zich, competitie spelen en trainen zijn slechts een onderdeel van een hoger doel: het opleiden van elk individu tot een zo goed mogelijke basketbalspeler.

Doelstellingen en onderverdeling

De doelen van onze jeugdwerking zijn :

 • Doorstroming van de jeugd naar de seniorenploegen
 • Onder pedagogische begeleiding aan basketbal doen
 • Groepsgevoel creëren
 • Plezier maken

De jeugdopleiding wordt onderverdeeld in 3 fases.

 1.  Min 12 jarigen (Basketschool, Peanuts, Microben en Benjamins)
 2. 12 tot 16 jarigen (Pupillen en Miniemen)
 3. 16 tot 20 jarigen (Kadetten en Juniors)

Hierbij wordt er planmatig gewerkt volgens de doelstellingen en leerlijnen per leeftijdscategorie. Dit wordt zorgvuldig opgevolgd door de jeugdcoördinator. Hij is belast met de sportieve aspecten: begeleiding en teamvorming jeugdtrainers, opstellen en opvolgen sporttechnisch plan en individuele fiches, organiseren van oefenmatchen, stages en kampen, inschrijven voor tornooien, opzoeken en informeren over clinics voor jeugdtrainers, link met de hoofdtrainer en het bestuur, mede organiseren club – jeugddag, samenstelling van de jeugdploegen in samenspraak met trainers, het aanspreekpunt voor ouders, …

Basketbalschool U6, Peanuts U8, Microben U10 en Benjamins U12

Het betreft hier 4 jongeren categorieën die met een kleine bal en op een lage ring (2m60) spelen. Hier hechten wij het grootste belang aan het correct aanleren van de verschillende technieken (fundamentals) in basketbal (dribbelen, passing en shooting). De kinderen worden o.a. via spelvormen de nodige technische vaardigheden bijgebracht, aangepast aan de psychomotorische ontwikkeling en het leeftijdsgerichte jaarplan. Basketbal moet voor deze categorie vooral een spel blijven.

Pupillen U14 en Miniemen U16

De Pupillen zijn de ideale leeftijdscategorie voor het verwerven van technische vaardigheden. We gaan hier dan ook verder bouwen op de vorige leeftijdscategorieën

Vanaf deze leeftijd kan men ook spreken over het trainen van coördinatievaardigheden.

Centraal staan 3 doelstellingen

 • Het verder verfijnen van aangeleerde technieken
 • Het uitdiepen van het spel met nadruk op tweedhandigheid
 • Toepassen van eenvoudige tactische principes

Bij de Miniemen zal er voornamelijk aandacht besteed worden aan het SNEL uitvoeren van de verschillende technische vaardigheden. De trainingen worden intensiever en richten zich meer op de precisie van uitvoering. Stilaan wordt de nadruk gelegd op tactische principes.

We richten ons voornamelijk op :

 • De tweedhandigheid
 • Precies en snel uitvoeren van fundamentals

* Varianten geleerd op de vaardigheden bij pupillen.

Fundamentals aanleren, automatiseren en perfectioneren staan centraal. Tactische aspecten worden aangeleerd en verder uitgewerkt. Eveneens wordt de competitiegeest, het mentale en fysieke aspect benadrukt, zodat de mogelijkheid wordt gegeven om zich te ontwikkelen tot een uitstekend basketter. “Quick decision” en “Read the defence” zijn de norm voor techniekbeheersing. Basket moet centraal staan in de beleving van de speler. De opleiding blijft polyvalent maar het resultaat wordt belangrijker. Iedere gemotiveerde speler heeft recht op speeltijd, maar iedereen speelt zeker niet evenveel.

Kadetten U18 en Juniors U19 en U21

Bij Kadetten zal de bewegingstechniek vooral door de krachttoename verder toenemen. Langzamerhand worden de aangeleerde tactische vaardigheden toegepast. De nadruk blijft liggen op een SNELLE en CORRECTE uitvoering van de verschillende technieken.

Op trainingen wordt zeer intensief het accent gelegd op inzicht in het spel en het ontwikkelen van een assertief spelgedrag binnen het sportieve fair-play gedrag.

We richten ons voornamelijk op :

 • Toe-eigenen van spelprincipes
 • Sterke en zwakke punten van de tegenstrever leren observeren en benutten
 • Ontwikkelen van algemene fysieke kwaliteiten

Bij de Juniors staan we op de drempel van de senioren. De oefenstof van de Kadetten wordt verder uitgediept en aangepast aan de individuele bekwaamheden of tekortkomingen van de spelers. De juniors trainen zoals de senioren, de fundamentals worden zeer nauwkeurig ingepast in de tactische patronen.

We richten ons voornamelijk op :

 • De technische en tactische vaardigheden
 • Specifieke conditionele eigenschappen
 • Specialisatietraining naar affiniteit en mogelijkheden van de speler

Hier wordt selectiever gewerkt en spelers worden meer en meer opgeleid in functie van de seniors. Spelritme en ervaring opdoen zijn hier een cruciaal onderdeel van de opleiding, alsmede de tactische ontwikkeling. De verdere ontwikkeling van de individuele speler blijft uiterst belangrijk, deel uitmaken van een ploeg garandeert geen recht op speeltijd maar speelminuten moeten verdiend worden.

Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?