Lid worden

Hoe word ik lid?

Indien je interesse hebt om basketbal te beoefenen neem best je contact op met het secretariaat (secretaris@basketlanden.be) of Manager Youth (manager.youth@basketlanden.be) van onze club.
U kan zich ook aanmelden op de wekelijkse trainingen die door onze club georganiseerd worden.
(zie hieromtrent het schema van data en plaats per categorie)

Alvorens u definitief bij onze club aan te sluiten kan u 4 weken vrijblijvend deze training(en) volgen.
Voelt u zich na 4 weken aangetrokken om in competitieverband de sport uit te oefenen is het noodzakelijk dat u zich bij onze club als lid inschrijft.
U kan dit dan doen via:

 • Basketbal Vlaanderen
 • De Coach of eventueel de aanwezige Team Responsible die dit online zal uitvoeren. (ID Card of Kids-ID vereist)

Weet dat u bij uw aansluiting een jaarlijks lidgeld dient te betalen en dit enkel via storting.

Afwijkingen op betalingen lidgeld moeten eerst besproken worden met “Secretaris” of “Manager Youth”.

Lidgeld niet betaalt (buiten afbetalingen) bij start competitie seizoen 2023-2024, kan men niet deelnemen aan competitie.

Afbetalingen dienen op regelmatige basis te gebeuren en moeten voltooid worden zoals afgesproken met “Secretaris” of “Manager Youth”.


Bankrekening gegevens:

Naam: LSV BASKET LANDEN 1372 vzw
Adres: Sportlaan 28, 3400 Landen
BE65 7344 1836 0096
 (met vermelding van: “Lidgeld: Naam + Voornaam + Reeks” van het lid)

Het jaarlijks lidgeld (2023-2024) is als volgt vastgelegd voor alle competitieve spelers :

Betaling voor 01/08/2023 € 230,00
Betaling na 01/08/2023 € 250,00

 • Uw aansluitingsgeld bij de VLAAMSE BASKETBALLIGA (VBL) inclusief ook een verplichte sportverzekering.
 • De kosten voor de huur van onze sportzalen.
 • De inschrijvingskosten voor deelname aan de competitie.
 • De vergoeding voor de gediplomeerde trainers.
 • De aankoop van de nodige spelersuitrusting(en).
 • De aankoop van wedstrijdballen, trainingsmateriaal en andere noodzakelijke gebruiksvoorwerpen.

Uitzondering hierop zijn de spelertjes die nog niet aan competitie kunnen deelnemen (o.a. categorie basketschool) waarvoor een jaarlijks lidgeld wordt gevraagd van:
Betaling voor 01/08/2023: € 170,00.
Betaling na 01/08/2023: € 190,00.

Een lid dat deelneemt aan de competitie is verplicht om :

 • Periodiek een doktersonderzoek te ondergaan. zie richtlijn Basketbal Vlaanderen.
  Hij/Zij zal alleen aan de competitie mogen deelnemen voor zover hij/zij van de dokter toelating krijgt.
 • Steeds in het bezit te zijn van zijn / haar identiteitsbewijs. (+ 14 jaar)
  De identiteitskaart moet voor elke wedstrijd aan de Referee voorgelegd worden
  .

Een speler die lidgeld betaald verklaart akkoord te gaan met de inhoud van het clubreglement van onze vereniging en dient zich hier aan te houden

Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?