Lid worden

Hoe word ik lid?

Indien je interesse hebt om basketbal te beoefenen neem best je contact op met het secretariaat (secretariaat@basketlanden.be ) of de jeugdverantwoordelijke (jeugdverantwoordelijke@basketlanden.be ) van onze club. U kan zich ook aanmelden op de wekelijkse trainingen die door onze club georganiseerd worden. (zie hieromtrent het schema van data en plaats per categorie)

Alvorens u definitief bij onze club aan te sluiten kan u een aantal weken vrijblijvend deze training(en) volgen. Voelt u zich na enige weken aangetrokken om in competitieverband de sport uit te oefenen is het noodzakelijk dat u zich bij onze club als lid inschrijft. U kan dit dan doen via de coach of eventueel de aanwezige ploegverantwoordelijke die u de nodige inschrijvingsdocumenten zal overhandigen.

Weet dat u bij uw aansluiting een jaarlijks lidgeld dient te betalen. Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op 180,00 € voor alle competitieve spelers en omvat :

  • uw aansluitingsgeld bij de VLAAMSE BASKETBALLIGA (VBL) inclusief ook een verplichte sportverzekering;
  • de kosten voor de huur van onze sportzalen;
  • de inschrijvingskosten voor deelname aan de competitie;
  • de vergoeding voor de gediplomeerde trainers.;
  • de aankoop van de nodige spelersuitrusting(en);
  • de aankoop van wedstrijdballen, trainingsmateriaal en andere noodzakelijke gebruiksvoorwerpen.

Uitzondering hierop zijn de spelertjes die nog niet aan competitie kunnen deelnemen (o.a. categorie basketschool) waarvoor een jaarlijks lidgeld wordt gevraagd van 120,00 €.

Een lid dat deelneemt aan de competitie is verplicht om :

  • jaarlijks een doktersonderzoek te ondergaan. Hij zal alleen aan de competitie mogen deelnemen voor zover hij van de dokter toelating krijgt;
  • steeds in het bezit te zijn van zijn / haar identiteitsbewijs. De identiteitskaart moet voor elke wedstrijd aan de scheidsrechter voorgelegd worden.
Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?