Clubreglement

Om ons als ploeg en groep beter te wapen naar trainingen en wedstrijden toe, en om uit iedereen het maximale te halen, stellen wij een aantal basisafspraken op.

Deze afspraken dienen niet alleen om eerlijk te zijn met jezelf, maar ook met de ploegmaats, trainer/coach, club en sport in het algemeen. Sommige afspraken lijken vanzelfsprekend, anderen dienen om onze houding te verbeteren.

Spelers

 • Kom steeds op tijd. Indien dit niet lukt verwittig je de coach via telefoon of SMS
 • 5 minuten voor de start aanwezig zijn. Bij wedstrijden 45 min. voor de wedstrijd ( uit en thuis) aanwezig zijn in de zaal, 30 min. voor de wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten.
 • Geef je coach en ploegafgevaardigde een hand als je hen ziet bij een training of wedstrijd.
 • Waarschuw de coach op voorhand als je niet kan deelnemen een training en/of wedstrijd ten liefste 24 uur op voorhand via mail, SMS of telefoon. Bij belet de dag zelf verwittig je de coach enkel via telefoon. Zo kan de coach een correct aantal spelers inschatten voor zijn trainingen en wedstrijden.
 • Wie gekwetst is waarschuwt waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Je blijft bij de ploeg horen! Dit betekent dat je naar wedstrijden van uw ploeg gaat kijken en ook een inspanning doet om soms een training bij te wonen.
 • De kleedkamer en douches zijn geen speelruimten. Je laat de kleedkamer netjes achter. Lege flessen doucheschuim en lege drankflesjes gooien we in de vuilbak. Alleen de spelers, coach en ploegafgevaardigde komen in de kleedkamers. Enkel bij peanuts en microben toegelaten.
 • Op training draag je sportkledij (T-shirt, korte broek) en basketbalschoenen. Op wedstrijden draag je de clubuitrusting. Draag geen attributen (oorringen, armbandjes, uurwerk,…) tijdens de training of wedstrijden. Lang haar wordt samen gebonden. Douchen na de wedstrijd is verplicht. Vanaf 15 jaar moet je steeds je identiteitskaart bij hebben op wedstrijden. Je identiteitskaart vergeten kost de club €5.
 • Je blijft bij de ploeg (spelers en coach) vanaf de wedstrijdvoorbereiding (30 min voor start) tot na de wedstrijd. De opwarming gebeurt met 100% concentratie. Er wordt alleen water of isotone dranken gedronken. Lege flesjes of bekers worden in een vuilnisbak geworpen. Ook op verplaatsing. Laat na een wedstrijd niets rondslingeren aan de spelersbank.
 • Tijdens de wedstrijden altijd een positieve attitude. Geef geen kritiek op medespelers, coach, begeleiders, scheidsrechters, bestuursleden en vrijwilligers. Laat je hoofd niet hangen na een, volgens u, verkeerde beslissing van jezelf, ploegmaat, scheidsrechter, coach,…
 • Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF aan! Heb respect voor elkaar! Bij een vervanging loop je snel naar de bank geven we de ploegmaats op de bank een high-five. Bij een vervanging reageer je nooit negatief. Beslissingen van de scheidsrechter worden niet in vraag gesteld. Verbale agressie en ongepaste lichaamstaal horen niet op het veld.
 • Op training luister je aandachtig en hou je de ballen stil als de coach spreekt.
 • Verzamel de ballen steeds op dezelfde plaats. Voer de opdrachten die de trainer oplegt met 100% inzet uit (ook voor een vervanger). Tijdens de break blijf je in de zaal. Geen blikjes of papiertjes in de zaal achterlaten.
 • Heb respect voor de ploegbegeleider. Help hem/haar waar het kan, bv. bij het verzamelen van de uitrusting na een wedstrijd.
 • Steek een handje toe bij een club activiteit en neem daar jouw verantwoordelijkheid op. Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jouw welzijn als speler/speelster. Extra sportieve activiteiten zijn nodig zodat jij je favoriete sport bij deze club kan beoefenen.
 • Meld je aan als clubscheidsrechter, help bv bij peanutstornooien ed. Kom regelmatig eens kijken naar andere wedstrijden of ga mee als supporter naar wedstrijden
 • De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd. De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zal er gerichter gecoacht worden. Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.
 • Respecteer zowel je mede- als tegenspelers. Reageer nooit naar de toeschouwers. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed constructief gesprek kan altijd aangevraagd worden door spelers of ouders op een positieve en constructieve manier.

Ouders

 • Betaal lidgeld op tijd en zorg eveneens voor een medische controle voor uw kind aan het basketseizoen start.
 • Basket Landen de ouders aan om maximaal aan carpooling te doen voor wedstrijden
 • Ook willen we vragen om mee te waken over het op tijd komen op trainingen en wedstrijden. Indien te laat, graag de coach verwittigen. Wat bij een sportongeval: de club heeft een verzekering bij de VBL van Ethias.
 • Bij een ongeval moet een ongevalsaangifte gedaan worden. Dit papier zal de coach je geven of kan je downloaden op de website www.basketlanden.be .Dit moet ingevuld worden door een arts. Vanaf dan kan je geen wedstrijden meer spelen tot je genezen verklaard bent. Een tweede vereiste is een genezingsattest laten tekenen door de dokter. Dit bezorg je zo snel mogelijk aan de coach of secretaris Op het moment dat dit getekend is, ben je opnieuw speelgerechtigd.
 • De aanmelding als lid bij onze jeugdopleiding houdt in dat de ouders een bepaald vertrouwen stellen in onze club. De aansluiting of overgang is wat dat betreft te vergelijken met de keuze van een school waarbij men de methodes, discipline en leraren (trainers) accepteert. De komst naar onze club betekent dat een speler en zijn ouders de trainers, de werkwijze en de regels van onze club aanvaarden. Studies zullen altijd voorrang krijgen. Basket Landen steunt u om uw kind een goede balans te vinden in studies en sport. Indien deze balans niet in evenwicht is kan dit besproken worden met de coach. Evenwel verwachten wij dat de ouders hun kinderen maximaal stimuleren om de trainingen en wedstrijden bij te wonen. Kinderen bij een slecht rapport of mindere prestaties ‘straffen’ met niet naar de basket te komen, heeft ook een gevolg voor de ploeg. Gelieve dit soort maatregelen met de coach te bespreken. Uw kind heeft gekozen om basketbal te spelen. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen hierin steunen en aanmoedigen. Dwz voor kinderen is basketbal een sportSPEL, dat ze graag beoefenen. Soms gaat het echter wat minder en kan je als ouder uw kinderen leren om toch door te zetten.
 • Moedig de inzet en de inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd. Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter zijn de beste motivatie voor uw kind. Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren. Na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenpartij, trainer, ploegafgevaardigde, scheidsrechters en andere ouders. Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische opleiding.
 • De club wil niet dat ouders zich inlaten met de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de coach. Indien ouders hier opmerkingen over hebben kunnen ze dat altijd met de coach of de jeugdverantwoordelijke in een onderling gesprek aankaarten. Respecteer de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toon een rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden.
 • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basketbal te spelen. Met name de coaches, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind te laten uitgroeien tot een goede basketbalspeler en volwassene. Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team. Verbaal of fysiek geweld, racisme worden niet getolereerd.
 • Tijdens de activiteiten heeft de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind. Maak het uw kind niet moeilijk door eigen instructies te roepen naar uw kind, laat staan kritiek te geven op de coach. Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. Uw kind is niet het enige kind in het team . Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting. Spreek daar eventueel over met de trainer en de jeugdverantwoordelijke.
 • Als er iets gebeurt bij onze club waarmee u het niet eens bent, of indien iets niet duidelijk is bespreek dit dan in alle rust met de persoon in kwestie of met de jeugdverantwoordelijke.
 • Meld je aan als tafel-of chrono verantwoordelijke of clubscheidsrechter. Tafelcommissarissen zijn nodig en de coach en ploegverantwoordelijken zullen hiervoor jullie medewerking vragen. Zonder commissarissen kan er geen wedstrijd plaatsvinden.
 • Steek een handje toe bij een club activiteit Neem daar jouw verantwoordelijkheid op. Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jouw welzijn als speler/speelster. Extra sportieve activiteiten zijn nodig zodat jij je favoriete sport bij deze club kan beoefenen
 • Kom ook met zoon of dochter eens langs bij de wedstrijden van de A-ploeg

Coaches

 • Kom steeds op tijd, zowel op training als op een wedstrijd. Dit is 5 min voor de start van de training en 45 min voor de wedstrijd (uit en thuis) aanwezig in de zaal. 30 min voor de start van de wedstrijd spelers en coach klaar om de opwarming te starten.
 • Het is de coach die in samenspraak met de ploegafgevaardigde het vertrekuur bepaalt voor de verplaatsingen
 • Maak je trainingen op papier.
 • Help de ploegverantwoordelijke zoveel mogelijk. Dit wordt ook van de spelers verwacht.
 • Indien je geen training kan geven of een wedstrijd coachen, zoek dan tijdig (1 week op voorhand) een andere clubtrainer om je te vervangen. Schakel geen afgevaardigde of ouder in. Verwittig ploegafgevaardigde en jeugdverantwoordelijke. Al je niemand kan vinden bel of e-mail dan zelf je spelers om de training af te gelasten. Ook de ploegafgevaardigde en jeugdverantwoordelijke breng je op de hoogte.
 • Aanwezigheidslijst Hou uw aanwezigheidslijst van zowel trainingen als wedstrijden nauwkeurig bij. Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers. Leer hen een “gezonde houding” : Water en isotone drank kunnen, de rest niet
 • Benadruk het positieve! Stel zeer concrete doelen. Elke speler die op het blad staat speelt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Daarbij wordt de speler in kwestie en de ouders voor de wedstrijd op de hoogte gebracht van deze sanctie.
 • Zorg ervoor dat de wedstrijdbank netjes wordt achtergelaten na een wedstrijd.Zorg voor een positieve ingesteldheid van je spelers op de bank.
 • Begroet scheidsrechter en tafelofficials. Geef hand aan tegenstrever en na de wedstrijd geven we een hand aan tegenpartij (coach + spelers) Praten en uitleg vragen aan de scheidsrechter mag op een beleefde manier. Geen enkele scheidsrechterlijke beslissing wordt aangevochten.
 • Een jeugdtrainer streeft ernaar spelers te vormen, die de fundamentals kunnen toepassen in wedstrijdsituatie (uitvoeren en beslissen) en de teamgeest prioritair stellen. Elke speler moet op elke spot ingezet kunnen worden.
 • Negatieve kritiek van ouders uit naar eigen spelers (ook niet hun eigen kind), tegenstrevers, scheidsrechters, uzelf, kan en mag niet getolereerd worden. Indien zich dit toch voordoet, reageer er dan op, op een tactvolle wijze. Zonder de nabijheid van speler/speelster. Dit alles met het nodige respect. Indien een probleem escaleert wacht dan niet te lang om de jeugdverantwoordelijke op de hoogte te brengen. En denk niet dat je alles zelf moet oplossen.
 • Indien je als laatste training geeft in een zaal, vergeet dan niet alle lichten te doven, de ballen in het ballenrek te leggen en het rek te sluiten. Coaches moeten zicht hebben hoeveel ballen er in de zaal aanwezig zijn.
 • Wacht in de zaal tot de laatste speler afgehaald is of maak er afspraken over met een andere ouder die eventueel wil blijven wachten.
 • Laat NOOIT een kind onbegeleid achter
 • Stimuleer je spelers en hun ouders om samen met jou, actief mee te helpen aan de club-activiteiten. Helpende spelershanden maken het werk licht en zijn een vorm van appreciatie naar bestuur en ouders toe. Want uiteindelijk doet men het op een vrijwillige basis voor het welzijn van spelers en speelsters.
Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?