28-10-2020: Ook wedstrijden bij -12-jarigen worden tijdelijk stopgezet

Time-out in basketbal

We weten allemaal dat sport een ideale uitlaatklep is voor jongeren: Mentaal zijn we allemaal wat weerbaarder in deze barre tijden na een fysieke inspanning.
Sporten is en blijft gezond. 
De evolutie van de COVID-19 pandemie maakt dat de Vlaamse overheid terecht beslist heeft dat een indoorsport als basketbal momenteel niet kan tot nader orde.
Deze evolutie wordt permanent gemonitord.
Er is een engagement van alle instanties die betrokken zijn bij de besluitvorming om op geregelde tijdstippen te evalueren en bij gunstige evolutie de maatregelen bij te sturen, maar desnoods te verstrengen indien de cijfers de andere richting uitgaan.

Er zijn twee exceptieregels:

  • Specifieke maatregelen maken dat topsport in gecontroleerde omstandigheden kan.
    Topsport heeft eigen protocollen, welke gevalideerd zijn door de overheden
  • Sport voor jongeren U12 – geboortejaar 2008 en later – kan, zowel naar wedstrijden als naar trainingen toe.
    Ook de medische experten in de klankbordgroep ‘sport’ zijn hiervan overtuigd.

We kunnen er niet om heen dat de organisatie van de sport voor jongeren in handen is van volwassenen:
Ouders staan in voor het transport en de begeleiding van de jonge basketballers, gekwalificeerde én geëngageerde trainers nemen hun verantwoordelijkheid op.
Dit is geen evidentie en verdient ons grootste respect en waardering.

Wij stellen voorop dat trainingen primeren op wedstrijden van U12. 

In deze zin zetten we vanaf heden de wedstrijden van U12 en jonger stop.
in eerste fase tot en met 11 november e.k., zodat we in lijn zijn met de maatregelen in het onderwijs, in concreto de verlenging van de herfstvakantie.
Onze doelstelling is contacten tussen (sport)bubbels ook voor de jongere basketbalspelers te vermijden.
De verplaatsingen, het gegeven dat kleedkamers en douches én cafetaria’s gesloten zijn, nemen we ook mee in deze redenering, zonder uit het oog te verliezen dat gezondheid steeds primeert.

Een beslissing wanneer en in welke formules de jeugdcompetities later heropstarten, schuiven we vooruit.
Bij jeugd geldt het principe dat de spelbeleving en opleiding primeren.

Wat trainingen voor U12 en jongere leeftijden betreft, wijzen we er op dat er meer mogelijkheden zijn.
Men kan trainen in de bubbel, in gecontroleerde en veilige omstandigheden, met beperkte verplaatsingen en tijdsinvestering van ouders; en omkleden en douchen kan thuis.
Alle sporten vragen intussen om de sportinfrastructuren open te houden. We mogen niet uit het oog verliezen dat het spelplezier van de kinderen op het terrein écht wel belangrijk is.

We begrijpen en respecteren dat clubs ook de werking van basketbal op de lage doelen voorlopig hebben stopgezet.
Het is aan de clubbestuurders om in een open communicatie met de leden, zonder enige druk, te beslissen of de trainingen U12 en jonger kunnen doorgaan.

Als we nu even terugschakelen, zullen we op termijn winnen.
Sport wordt gekenmerkt door veerkracht en doorzettingsvermogen. 
Enkel samen kunnen we op iets langere termijn het COVD-19 virus overwinnen en winnen is nu ook net eigen aan sport.


Met vriendelijke en sportieve groeten
Koen Umans
Secretaris-generaal
Basketbal Vlaanderen

Begin met Chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je van dienst zijn?